Isnin, 12 September 2011

BENARKAH KITA TELAH MERDEKA???


Pejuang, Pengkhianat, Penjajah; Tiga perkataan diatas telah berlegar dalam fikiran rakyat Malaysia sejak beberapa minggu yang lalu. Saya tidaklah memberi penumpuan sangat pada perbahasan di akhbar serta ulasan atau mungkin lebih tepat lagi hasutan yang ada di televisyen. Namun apabila keluarnya  GELARAN baru kepada penjajah Inggeris iaitu PELINDUNG DAN PENAUNG hasil 'kerja' daripada ‘pasukan’ MPN yang diwakili oleh Prof Zainal Kling, terdetik difikiran saya, betapa teruknya cendikiawan kita. sanggup diperguna demi menyelamatkan pemerintah sedangkan dia sendiri sedar, kenyataannya itu adalah salah dan tidak dapat diterima oleh semua yang mumayyiz dari pelajar kelas Tadika Kemas hinggalah pelajar-pelajar universiti.

            Semasa saya ingin menulis post ini, saya pun keliru kerana tidak tahu bagaimana hendak menamakan orang British yang datang ke Negara kita pada zaman sebelum merdeka dahulu. Kalau negara kita tidak  pernah dijajah tentunya panggilan kepada mereka bukanlah penjajah. jika benar Negara kita dilindungi dan dinaungi Inggeris pada masa itu, maka orang putih tu tentulah kita panggil mereka ‘pelindung atau penaung’…apa yang pasti, memang kekok hendak memanggil membahasakan mereka sebegitu kerana kita telah diajar oleh nenek moyang kita, guru-guru kita bahawasanya mereka (Inggeris) itu adalah penjajah bahkan sesetegah orang tua masih lagi memanggil bahasa Inggeris itu sebagai bahasa ‘penjajah!!!!’.

“Cut Of Date”

Adakah Dol Said, Datuk Siamang Gagap, Yamtuan Tunku Antah, Dato’ Maharajalela, Dato’ Sagor, Dato’ Bahaman, Tok Gajah, Mat Kilau, Tok Janggut, Raja Mahadi, Haji Abdul Rahman Limbong, Rentap, Sharif Mashor, Mat Salleh, Roslie Dhoby yang terkorban ingin dikatakan pengkhianat kerana mereka  berjuang menentang Inggeris yang mana Inggeris adalah sebenarnya pelindung dan penaung Tanah Melayu sebagaimana kata Prof Zainal? Negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Sebelum 1957, apapun gelaran yang diberi kepada Inggeris, hakikatnya kita tidak mempunyai pentadbiran sendiri tetapi dibawah kerajaan Britain. Cuma di sesetengah kawasan, British mengupah orang melayu menjadi pegawai mereka sama ada sebagai Pegawai Daerah mahupun sebagai Anggota Keselamatan termasuk di Bukit Kepong. Sebagai contoh, Tok Janggut menentang Encik Latiff yang dilantik British untuk memerintah dan mengutip cukai di Jeram. Penentangan yang dibuat Tok Janggut hingga akhirnya mengorbankan seorang Polis berbangsa Melayu bernama Sarjan Sulaiman. Kenapa Tok Janggut tetap dianggap wira orang Melayu? kerana British adalah penjajah ketika itu dan menentang British walaupun terpaksa membunuh polis melayu adalah satu kemuliaan dan disanjung sebagai wira. tidak timbul disini Tok Janggut membunuh Polis melayu kerana yang sebenarnya ialah membunuh polis yang bekerja untuk penjajah.

Undang-Undang Sebagai Tulang Belakang Pemerintahan

Perkara yang sedia kita maklumi bahawa untuk mentadbir sesebuah Negara perlukan undang-undang. Tanpa undang-undang sesebuah Negara tidak dapat berjalan dengan baik bahkan akan mengalami huru-hara. Bagaimana sesebuah Negara itu dipandu berdasarkan bagaimana acuan undang-undangnya. Betul Tunku Abdul Rahman telah melaungkan kalimah ‘merdeka’ pada tanggal 31 Ogos 1957 (yang sepatutnya tidak dilaungkan kerana kita tidak ‘dijajah’) namun adakah kita masih lagi terikat dengan penjajah dalam menentukan undang-undang Negara sendiri? British sebelum meninggalkan Negara ini telah melakukan sesuatu untuk mempastikan Negara kita tidak betul-betul merdeka dan masih memerlukan mereka atau terikat dengan mereka dalam membuat sesuatu keputusan dan undang-undang.

Seksyen 3(1) dan Seksyen 5 Akta Undang-Undang Sivil 1956 telah meminta penggunaan ‘English Common law’, ‘Rule of Equity’ dan statut-statut yang ada di England bagi kes-kes sivil yang tiada undang-undang digubal (wujud lacuna) dinegara ini. Begitu juga dengan seksyen 5 Kanun Prosidur Jenayah  yang mana membenarkan penggunaan ‘common law’ Inggeris jika wujud lacuna dalam perundangan kita. perkara seperti ini seolah-olah menunjukkan bahawa Negara kita masih dijajah oleh Inggeris dan tidak akan dilepaskan selama-lamanya sedangkan pihak Judiciary sendiri mencadangkan agar rujukan kepada undang-undang Inggeris ini dihapuskan memandangkan Negara kita dikatakan telah merdeka sudah separuh abad. Sepatutnya rujukan kepada ‘English Common Law’ dan peraturan-peraturan ekuiti yang dipusaka kan daripada Inggeris digantikan dengan undang-undang Syariah Islam memandangkan kita adalah Negara Islam dan mempunyai kemahiran perundangan yang tidak boleh diperlekehkan. Lagipun, undang – undang Inggeris yang dibenarkan dirujuk hanyalah undang-undang sebelum 7 April 1956. maka kita hanya boleh membuat rujukan dan mengambil autoriti daripada kes-kes sebelum tarikh tersebut. kes-kes yang diputuskan di England selepas tarikh tersebut tidak boleh dibuat rujukan. Maka apa faedahnya kita beria-ia merujuk undang-undang lapuk dan meninggalkan apa yang kita ada iaitu undang-undang daripada Al-Quran dan As-sunnah kita yakin serta percaya ia tidak akan menjadi barang lapok.

Rujukan kepada Privy Council (Majlis Rahsia)

Ini satu lagi perkara yang bagi saya betul-betul melambangkan kita pernah terjajah dan masih dijajah walaupun selepas 31 Ogos 1957. Rayuan kepada Majlis Privy di London dibenarkan oleh  Perkara 131 Perlembagaan Persekutuan. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim-hakim Negara kita tidak muktamad setakat Mahkamah Agong (kini dikenali sebagai Mahkamah Persekutuan) sahaja. bahkan ia boleh dirayu sehingga ke London. Rayuan ini berlandaskan satu perjanjian antara Yang Dipertuan Agong dengan Queen England pada 4 Mac 1958. semestinya pada mata kasar ahli intelektual memandang peristiwa ini tidak melambangkan kemerdekaan Negara kita. ini masih melambangkan penjajahan. seolah-olah hakim Negara kita belum cukup mahir dan tidak berupaya memberi keadilan kepada orang yang hadir dihadapannya. Jika kita telah merdeka atau ‘tidak pernah dijajah’ kenapa perlunya kita mendatangani perjanjian seperti ini? Kenapa perlu kita memberi hak bekas penjajah untuk memberi keputusan muktamad kepada kita? bolehkah kita menjamin ‘kata akhir’ yang diberikan oleh Majlis Privy itu adalah seadil-adilnya? apakah muslihat sebenarnya Inggeris meminta kita merujuk mereka sebagai kata pemutus? tentulah kerana ingin menyatakan kepada kita bahawa kita pernah dijajah dan masih dijajah sehinggalah perkara 131 Perlembagaan Persekutuan yang membenarkan rayuan kesana dimansuhkan berkuatkuasa 1 Januari 1985. jika Prof Zainal kata kita hanya dijajah selama 2 tahun semasa Malayan Union dan Jepun maka saya ingin menyatakan bahawa kita hanya merdeka pada tahun 1985.   

Isnin, 25 Julai 2011

BELI TANAH KERAJAAN: MUDAHNYA ORANG KITA DITIPU.“Seseorang telah teroka tanah kerajaan secara haram, saya juga berminat keatas tanah tersebut. Bolehkah tanah itu dijual kepada saya dan dibuat pindahmilik?”
Adakah persoalan ini pernah menerjah fikiran kita? Adakah kita pernah ditawarkan sebidang tanah kerajaan dengan harga yang murah?
Maka apabila bersetuju antara pembeli dan penjual, perjanjian jual beli pun ditandatangani. Setelah itu wang pun bertukar tangan namun pembeli masih lagi tidak dapat ‘memegang’ dokumen hakmilik.  
Dari segi kesahan perjanjian yang ditandatangani, saya berpendapat dari sudut undang-undangnya kita boleh katakan perjanjian jual beli dan pindahmilik antara peneroka haram (penjual yang mendakwa tuan tanah) dan Pembeli adalah tidak sah kerana perjanjian itu seolah-olah mewujudkan hak kepada pembeli keatas tanah yang belum lagi diberimilik oleh Pihak Berkuasa Negeri, tetapi mengikat pihak-pihak walaupun tanpa menghiraukan sama-ada pindahmilik itu berupaya didaftarkan atau tidak. Seksyen 214 Kanun Tanah Negara 1965 menerangkan tentang sebahagian daripada kuasa-kuasa pindahmilik:
214. Apa yang boleh dipindahmilik, dan sekatan-sekatan mengenai pelaksanaan kuasa.
(1) Tertakluk kepada Subsyeksyen (2), yang berikut hendaklah berupaya dipindahmilik dibawah akta ini-
(a) Keseluruhan, tetapi tidak sebahagian sahaja, mana-mana tanah berimilik;
(b) Keseluruhan, tetapi tidak sebahagian sahaja, mana-mana bahagian yang tidak dipecahkan dalam dari tanah berimilik;
(c) apa-apa pajakan tanah berimilik;
(d) apa-apa gadaian; dan
(e) apa-apa tenansi yang bebas daripada pendaftaran.

Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965 pula memberikan tafsiran “tanah berimilik” sebagai: “mana-mana tanah (termasuk mana-mana petak dari sebuah bangunan pecah bahagian) berkenaan dengan mana-mana satu hakmilik berdaftar buat masa itu sedia ada, sama ada muktamad atau bersyarat, sama ada untuk selama-lamanya atau untuk satu tempoh beberapa tahun, dan sama ada diberi oleh Pihak Berkuasa Negeri dibawah Akta ini atau dalam menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh mana-mana undang-undang tanah terdahulu, tetapi tidak termasuk tanah lombong.”
Oleh itu sama ada penjual itu sebagai tuan punya, ataupun pemegang pajakan, ataupun pemegang pajakan kecil, mereka hanya boleh membuat pindahmilik bagi tanah yang diberimilik sahaja. Tanah yang didalam kes ini tidak mempunyai ‘title’ oleh itu sekaligus penjual bukanlah pemilik berdaftar hartanah tersebut. Perkataan ‘tuan punya’ ditafsirkan dibawah seksyen 5 KTN 1965 sebagai: “mana-mana orang atau badan yang buat masa itu didaftarkan sebagai tuanpunya mana-mana tanah berimilik.”
Dari perspektif yang lain, seksyen 76 KTN 1965 menyatakan:
76. Pengertian pemberimilikan
Pemberimilikan tanah kerajaan di bawah Akta ini hendaklah terdiri daripada pelupusannya oleh Pihak Berkuasa Negeri-
(e)tertakluk kepada apa-apa syarat dan sekatan kepentingan sebagaimana yang dikenakan oleh Pihak Berkuasa Negeri di bawah Akta ini, atau yang boleh dipakai kepadanya menurut kuasa, mana-mana peruntukan akta ini.
Ini bermaksud setiap tanah yang diberimilik adalah tertakluk kepada syarat-syarat dan sekatan kepentingan yang dikenakan oleh Pihak Berkuasa Negeri. Seksyen 79 KTN pula menyebut:
79. Peruntukan-peruntukan am yang berhubungan dengan kelulusan.
            (2) perkara-perkara berikut hendaklah ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri pada masa bilamana ia meluluskan pemberimilikan tanah dibawah Akta ini kepada mana-mana orang atau badan-
(g)syarat-syarat nyata dan sekatan-sekatan kepentingan (jika ada) yang hendak dikenakan.
Pihak Berkuasa Negeri hanya akan mengenakan apa-apa syarat keatas tanah yang diberimilik tersebut pada masa pemberianmilik tanah tersebut sebagaimana ditetapkan dibawah seksyen 120 KTN.
Oleh itu adalah sesuatu yang pra-matang apabila seseorang yang belum lagi diberi milikan sesuatu hartanah akan menganggap bahawa Pihak Berkuasa Negeri tidak akan mengenakan syarat ataupun sekatan bahawa hartanah yang akan diberimilik boleh dipindahmilik kepada orang lain. Apa akan terjadi sekiranya sekatan dikenakan dibawah seksyen 120 KTN menghalang sebarang pindahmilik kepada orang lain seperti : “Tanah dalam hakmilik ini tidak boleh dipindahmilik kecuali mendapat kebenaran pihak berkuasa negeri” atau “tanah dalam hakmilik ini tidak boleh dipindahmilik dalam masa 10 tahun dari tarikh pendaftaran hakmilik pertama”?. Sudah tentu pindahmilik tidak boleh dilaksanakan.
Oleh kerana balasan (consideration) bagi memindahmilik tanah kerajaan tersebut adalah bercanggah dengan Kanun Tanah Negara, maka perjanjian tersebut adalah terbatal daripada awal lagi (void Ab initio and void for illegality) dibawah seksyen 24 Akta Kontrak 1950. Seksyen 24 tersebut memperuntukkan :-
24. The Consideration or object of an agreement is lawful unless :
                        a) It is forbidden by law
b) It is of such a nature that, if permitted, it would defeat any law
jadi, bukan sahaja balasan keatas kontrak itu bercanggah dengan seksyen 24 (a) dan (b) tetapi ia juga adalah boleh dikatakan bercanggah dengan maslahat awam(public policy).
Maka jika perjanjian ini diberi pengiktirafan maka ia akan menggalakkan orang ramai yang tidak mempunyai hakmilik keatas sekeping tanah kerajaan akan membuat representasi salah demi untuk mendapat keuntungan peribadi melalui perjanjian seumpama kes ini.
Betapa ramainya orang ramai yang terpedaya oleh sindiket jualan tanah kerajaan ini. Setakat kajian yang saya buat, bukan calang-calang orang yang ditipu, kebanyakannya berpindidikan tinggi dan berjawatan besar kerana mereka berduit.  Bahkan pernah yang saya temui mereka yang berjawatan Jurutera Daerah pun tertipu juga. Apa tidaknya, iklan penjualan lot tanah kerajaan ini dibuat di internet dan di muat naikkan di mudah.com. sangat menakjubkan. Sindiket ini menyediakan pelan susun atur lot-lot berkenaan dengan mengupah Juruukur Berlesen dan dengan hanya berbekalkan pelan tersebut, mereka mengaut keuntungan berlipat kali ganda.
Akhirnya apabila kerajaan mendapati permohonan milik itu tidak tulen bahkan ia didalangai sendiket, maka kerajaan-kerajaan negeri memutuskan untuk menolak permohonan tersebut. Kerajaan lebih berminat untuk memberimilik kepada peneroka yang mengusahakan tanah tersebut atau kepada syarikat yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi negeri berbanding dengan meluluskan tanah tersebut kepada pembeli-pembeli daripada sindiket tersebut yang mana mereka sendiri tidak tahupun sempadan tanah masing-masing. Apabila terjadi begini, maka kepala-kepala sindiket ini akan mengepalai piket dan mendakwa kerajaan negeri zalim kepada mereka kerana tidak meluluskan tanah kepada pembeli-pembeli tadi. tindakan ini tidak lain hanyalah untuk mengabui mata pembeli-pembeli yang telah ditipu tadi agar tidak menyalahkan mereka apabila pembeli tidak Berjaya mendapatkan tanah tersebut….disebabkan harta, mudahnya orang kita ditipu.

Kan Ambo Dah Kata....

Friday, May 20, 2011

Usah percaya Pakatan akan bela Pribumi


Lebih 500 Orang Asli Adakan Berdemonstrasi Bantah Ladang Rakyat

GUA MUSANG, 18 Mei - Lebih 500 penduduk Orang Asli dari 40 kampung di Hulu Kelantan mengadakan demonstrasi di pejabat Tanah dan Jajahan Gua Musang di sini untuk membantah projek ladang rakyat oleh kerajaan Pas Kelantan yang mereka dakwa mengakibatkan penduduk di kawasan berkenaan hilang punca pendapatan.

Kumpulan itu yang diketuai Pengerusi Jaringan Orang Asal Semalaysia (JAOS), Azmi Badol berhimpun selama sejam sejak pukul 9.30 pagi, turut menuntut supaya kerajaan negeri mengembalikan tanah adat mereka seperti dijanjikan oleh kerajaan Kelantan sebelum ini.

Azmi kemudian menyerahkan memorandum bantahan mereka kepada wakil Ketua Jajahan Gua Musang, Mohd Hilmi Mat Zain, selepas menunggu lama di perkarangan pejabat berkenaan kerana pintu pagar pejabat itu ditutup dengan kawalan rapi polis.

Ada di antara penunjuk perasaan itu berpakaian tradisional Orang Asli kaum Temiar, iaitu memakai cawat, lilitan daun nipah di kepala, serta memegang sumpit sambil menyanyikan lagu masyarakat mereka.

Bercakap kepada pemberita, Azmi berkata kandungan memorandum itu sama seperti yang diserahkan kepada Menteri Besar Kelantan Datuk Nik Aziz Nik Mat pada 14 Feb lepas menuntut supaya kerajaan negeri menghentikan kegiatan pengambilan tanah adat kaum itu.

Beliau berkata tanah terbabit kini semakin musnah dengan kegiatan pembukaan ladang rakyat dan aktiviti pembalakan menyebabkan penduduk Orang Asli berdepan dengan pelbagai masalah terutama hilang pendapatan masa depan.

Dua hari lepas, lebih 1,000 orang berpakaian serba merah mengadakan demonstrasi secara aman di hadapan pusat pentadbiran Kerajaan Pas Kelantan di Kota Darul Naim di Kota Baharu bagi membantah pelaksanaan program Ladang Rakyat yang didakwa telah diselewengkan. - UMNO Online

Isnin, 21 Februari 2011

Buat Kerja Jangan Sampai Jatuhkan Maruah Kerajaan Islam
Friday February 18, 2011

Orang asli bemoan land exploitation

GUA MUSANG: Orang asli settlers in Pos Balar claimed they lost their source of income when a firm cleared their 100ha rubber plantation to develop a project called ‘Ladang Rakyat’.
They said the Kelantan PAS government appointed the company to develop the land.
Sugi Alang, 26, said most of the area had been used for agriculture by the orang asli for the past 20 years.
In need of assistance: Nik Aziz (left) receiving a memorandum pertaining to the ruins caused by the ‘Ladang Rakyat’ project from an Orang Asli Community representative in Kota Baru, Kelantan on Monday. — Bernama
“We planted rubber and other crops, but the company has now cut down the rubber trees,” he said.
He added that the state government should have resolved the land issue with the orang asli first, instead of giving priority to a foreign company.
Another settler, Samri Talib, 30, said a water catchment area on a hill in the premises had been damaged when the forest was cleared for the estate. “We are concerned over this,” he said.
Galas state assemblyman Abdul Aziz Yusoff said he had received similar complaints from the other orang asli in the Lojing, Pos Brooke, Bihai, Pulat, Pasik and Kuala Betis areas.
He promised to bring up the issue at the Umno divisional meeting so that Tengku Razaleigh Hamzah, as the division head, could take action.
Mentri Besar Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat said the land had been acquired because there was no clearly-defined boundary.
“The state government approved the application from the company concerned because it was under the impression that no one owned the land,” he said.
Nik Aziz said the Kelantan government would set up a committee to investigate any problems that might arise.
Ladang Rakyat chief executive officer Dr Nazmi Ghazali Azmi reiterated by saying that the project in Gua Musang did not involve the orang asli settlement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ini keratan akhbar dari The Star online. Ia juga termuat dalam akhbar-akhbar harian yang lain pada minggu lepas. Mungkin yang dilaporkan oleh akhbar berkenaan tidak semuanya benar dan tidak dinafikan semuanya adalah betul. Mengikut sumber, kejadian ini memang terjadi. mungkin yang gtelibat tidaklah sampai 1oo ha sebagaimana dilaporkan tetapi ianya memang terjadi. Saya sendiri telah melihat rumah kongsi pekerja yang didirikan dikawasan pos Balar. Mengikut maklumat yang diperolehi, kawasan yang diusahakan oleh syarikat yang mendakwa tanah itu telah diluluskan oleh kerajaan Kelantan kepada mereka adalah bukannya didalam kawasan penempatan orang Asli mahupun termasuk dalam kawasan yang diwartakan sebagai kawasan Orang Asli. Walaupun bukan didalam kawasan penempatan orang Asli dan namun diakui terdapat kawasan tanaman orang asli dikawasan yang cuba dimajukan dengan tanaman kelapa sawit oleh syarikat terbabit (dengan niat tidak mendedahkan nama syarikat). Syarikat berkenaan juga dikatakan syarikat 100 peratus bumiputera. 
Saya bukanlah ingin membincangkan tentang pencerobohan kawasan orang asli atau kezaliman kerajaan Islam Kelantan terhadap Masyarakat Orang Asli tetapi apa yang saya ingin suarakan disini ialah sikap pemaju (Syarikat) yang tidak mempedulikan peraturan apabila ingin memajukan kawasan tersebut hinggakan maruah kerajaan Kelantan tercemar. 
Mengikut khabar yang diterima, Syarikat terbabit baru sahaja mendapat kelulusan pelaburan oleh Serenti Pelaburan Negeri bagi membangun kawasan terbabit. maksudnya projek komersial itu sesuai dijalankan dikawasan tersebut tetapi urusan hakmilik tanah belum pun dimulakan lagi. Ia perlulah melalui proses pengukuran kawasan dan mendapat ulasan-ulasan daripada agensi-agensi teknikal seperti, Pejabat Tanah, Majlis Daerah, Jabatan Alam Sekitar dan sebagainya. Mengambilkira semangat penguatkuasaan undang-undang Kanun Tanah Negara, Syarikat terbabit walaupun mendapat kelulusan Unit Perancang Ekonomi Negeri bagi melaksanakan projek terbabit namun mereka tidak boleh sekali-kali memasuki kawasan tersebut lebih-lebih lagi mendirikan kongsi dan menebas tebang pokok-pokok yang ada dikawasan itu selagi Dokumen Hakmilik tidak didaftarkan. 
Setelah betul kawasan tersebut telah dikeluarkan hakmilik, maka bolehlah ditebas tebang pokok-pokok dikawasan tersebut. Semestinya Kerajaan Negeri yang prihatin seperti Kelantan akan tidak membiarkan hakmilik dikeluarkan meliputi kawasan-kawasan bermasalah seperti kawasan rentahan orang Asli serta kubur-kubur datok moyang mereka. Jika dikeluarkan hakmilik pun keatas kawasan-kawasan yang sedikit rentahannya serta rentahan tersebut dikategarikan sebagai tidak berjaya, maka kerajaan negeri pasti akan mensyaratkan syarikat terbabit membayar gantirugi dalam bentuk bayaran ex-gratia kepada masyarakat Orang Asli yang terlibat.
Bertindaklah secara bijak, jangan hanya rakus mencari sedikit harta dengan membelakangkan undang-undang dan memalukan kerajaan negeri yang dicintai ini. Jika tindakan syarikat terbabit mengikut cara yang sebenar, sudah pasti isu ini tidak akan diperbesarkan dan dapat diselesaikan dengan sempurna...
Artikel sedikit berkaitan perkara ini boleh dilihat dalam post terdahulu http://mohdhelmimatzin.blogspot.com/2010/11/galas-orang-asli-tanah-dan-akta-orang.html
*pandangan ini adalah pandangan peribadi dan bukan mewakili pandangan kerajaan.

Rabu, 16 Februari 2011

Apabila Pegawai Kerajaan Diperlekeh Oleh Tuannya kerana Menguatkuasakan Undang-Undang Yang Dibuatnya Oleh Tuannya Sendiri

Sehari dua ini kalut didalam media massa terutama daripada slot berita Buletin Utama TV3 tentang tindakan Majlis Perbandaran Seberang Perai, Pulau Pinang merobohkan gerai-gerai haram di Taman Pelangi yang mana setakat maklumat yang diperolehi daripada sumber yang boleh diyakini hampir kesemua gerai-gerai yang telah dirobohkan itu diusahakan oleh pendatang dari Indonesia yang kebanyakkannya tidak mempunyai lesen perniagaan yang sah. terdapat juga diantara mereka yang telah memerintah secara haram tanah-tanah milik kerajaan disitu dengan mendirikan gerai secara haram. Bagi pendatang yang tidak berpeluang meduduki tanah tanah kerajaan mreka mengambil tindakan menyewa gerai-gerai yang didirikan juga secara haram oleh penduduk setempat tak kira samada Melayu atau Cina.


Menurut Yang Di Pertua MPSP, Tuan Haji Mokhtar Mohd Jait pihaknya telah banyak kali menerima aduan dari para penduduk di Taman tersebut yang mengatakan mereka bimbang dengan keselamatan mereka berikutan dengan terlalu ramai warga asing yang berkampung didalam Taman tersebut.

Mereka juga mempertikaikan mengapa tiada tindakan yang diambil terhadap gerai-gerai yang dimiliki oleh warga asing yang bertaburan di dalam kawasan Taman tersebut yang mana jumlahnya dikatakan mencecah ratusan gerai sedangkan sebahagian gerai-gerai itu dibina diatas tanah milik kerajaan.

Yang lebih bijak mempersoalkan adakah warga-warga asing yang berniaga itu mempunyai lesen? Sedangkan setahu mereka kebanyakkan warga asing yang menjalankan perniagaan itu tidak mempunyai permit masuk ke Negara ini secara sah jadi bagaimana mungkin mereka mempunyai lesen?

Jika mereka berniaga tanpa lesen, jelas mereka tidak perlu membayar sebarang cukai kepada kerajaan negeri dan ini adalah tidak adil buat para peniaga Malaysia yang terpaksa mendapatkan lesen dan juga membayar cukai.

Mereka menyuarakan tentang masaalah social dan pencemaran yang dilakukan oleh warga asing yang membanjiri Taman tersebut. Mereka telah membawa kami melihat sendiri bagaimana sampah dibuang merata-rata, botol-botol arak bersepah di Taman Permainan kanak-kanak..


Sebelum kita mengupas isu-isu diatas, kita sebagai pencinta keamanan, pendokong undang-undang negara ada baiknya kita cuba dapatkan sedikit latarbelakang mengenai Taman Pelangi yang kecoh itu. 

Ia merupakan sebuah Taman Perumahan yang terletak berhampiran dengan Kawasan Perindustrian Perai. Suatu masa dulu ketika ianya mula dibangunkan terdapat lebih banyak rumah daripada penduduk sendiri. Setelah kemasukkan warga asing untuk berkhidmat disektor perkilangan dibenarkan oleh kerajaan, kawasan tersebut mula dipenuhi oleh warga asing. Ianya bermula dengan kebanjiran warga dari Indonesia terutamanya wanita yang bekerja didalam sector pengeluaran di kilang-kilang yang terdapat di Kawasan Perindustrian Perai. Kebanjiran mereka ini dalam membantu pengeluaran industry Negara sebenarnya juga mengundang berbagai masalah sosial. Walaupun bukan semua yang terlibat dengan gejala sosial ini, namun tindakan sesetengah mereka yang berpeleseran di waktu malam untuk mengurangkan kegersangan dijiwa mereka telah menyebabkan Taman Pelangi ini juga dikenali sebagai Mini Haatyai. Setelah kawasan Taman dibanjiri dengan pendatang Indonesia, muncul pula pendatang dari Bangladesh kemudiannya warga Myanmar dan juga Vietnam. Dengan hadirnya warga Vietnam bilangan anjing liar menurun secara mendadak, kerana banyak anjing-anjing itu telah dimakan oleh mereka. Tuan Haji Mokhtar Mohd Jait juga telah memberi penjelasan, rumah dan flat di Taman Pelangi merupakan kediaman kos rendah. Pihak-pihak tertentu telah membeli unit-unit di sana dan sewakan kepada orang lain. Penyewa unit-unit ini pula menyewakan kepada warga asing untuk menjalankan perniagaan di gerai-gerai haram. Ini menyebabkan Taman Pelangi digelar Mini Hatyai.


Setelah diteliti secara surface latarbelakang kawasan tersebut maka kita berpendapat memang patut pihak PBT dan juga pihak Pentadbir Tanah Daerah tersebut mengambil tindakan sebagaimana digariskan oleh undang-undang terhadap Pengusaha haram tersebut. 

jika ia merupakan kesalahan maka ia mesti dibetulkan. Itu sudah menjadi tugas kerajaan tidak kira kerajaan itu kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan. Sebagaimana jika terdapat kesalahan lalulintas maka tugas polis menyaman pesalah trafik tersebut maka ianya adalah sama jika binaan haram dibuat tanpa kebenaran pihak berkuasa perancang lebih-lebih lagi binaan tersebut dibuat diatas tanah milik kerajaan. 

Apapun undang-undang perlu dikuatkuasakan. jika ia tidak dikuatkuasakan undang-undang tersebut akan dipandang remeh dan diperlekeh. jika media dan pihak pembangkang negeri Selangor beria-ia membantah undang-undang maka ia akan menimbulkan masalah juga kepada mereka atau rakan-rakan mereka dinegeri-negeri lain menguatkuasakan undang-undang yang sama. 

Perbuatan Pihak Berkuasa tersebut adalah sah disisi undang-undang dan ia merupakan keperluan dalam mendaulatkan undang-undang agar ia dihormati.

Ada yang mendakwa perbuatan Pihak Berkuasa itu mencabuli hak peniaga keatas harta mereka. Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan bolehlah dilihat sebagai melindungi harta seseorang individu atau kumpulan atau sesiapa sahaja daripada dicabuli namun ia juga bermaksud harta tersebut boleh dilucutkan hartanya jika ia mengikut peruntukan undang-undang. Dalam kes ini, kebanyakan gerai disitu bukan pun didirikan diatas tanah milik mereka bahka diatas tanah milik kerajaan. 
sehubungan dengan itu, Pihak Berkuasa bukan sahaja boleh mengambil tindakan dibawah Akta Kerajaan tempatan 1971 dan Undang-Undang Kecil kerajaan tempatan bahkan boleh mengambil tindakan dibawah Seksyen 425 Kanun Tanah Negara 1965 atas kesalahan menduduki secara tidak sah Tanah Kerajaan, tanah rizab atau tanah perlombongan. 

Undang-Undang ini dibuat oleh mereka namun apabila ia dikuatkuasakan oleh kerajaan yang tidak sehaluan dengan mereka, maka mereka sanggup memperlekehkan undang-undang yang dibuat oleh mereka sendiri serta memperleceh pegawai-pegawai MPSP yang mana Yang Dipertua dan Setiausahanya adalah seorang Pegawai Tadbir dan Diplomatik iaitu pegawai Kerjaan Persekuatuan sendiri. 

Rabu, 9 Februari 2011

Pemikiran Sepadan Usia

5 Februari 2011 yang lepas genap umur 29 tahun....Apapun nak ucap terima kasih yang tidak terhingga kepada kawan-kawan yang telah 'wish' kepada saya. Ingatan saudara dan saudari akan hamba abadikan sehingga akhir hayat insya Allah..Semakin meningkat usia sepatutnya pemikiran kita juga perlu berubah, tindak tanduk juga perlu berubah, amalan juga perlu berubah, prestasi diri juga perlu berubah. Perubahan yang dibuat perlulah kearah yang lebih baik. Bukan kepada yang lebih buruk.


Rasulullah S.A.W pernah berpesan kepada kita : Barangsiapa yang hari ini dia lebih baik dari semalam, maka dia dari kalangan mereka yang beruntung. Barangsiapa yang hari ini dia sama seperti semalam, maka dia dari kalangan yang rugi. Barangsiapa yang hari ini dia, lebih teruk dari semalam, maka dia di kalangan orang yang celaka”. 
Cuba kita semak diri kita, adakah hidup kita semakin positif atau tidak?


Perubahan perlu datang dari diri kita sendiri dan bukannya daripada orang lain. kalau datang dari orang lain pun ia hanya sekadar dorongan sahaja dan bukannya faktor utama perubahan.


Pada 29 Januari 2011 yang lepas, saya sempat bersama sebahagian kakitangan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dalam satu kursus kecemerlangan diri. Dalam sessi tersebut, saya lontarkan kepada mereka bahawasanya kita hendaklah selalu menyemak diri kita sendiri. Apa yang kita lihat pada diri kita? Apa yang orang lain lihat pada diri kita? macamana kita harap orang lain lihat diri kita? 


Justeru, meningkatnya usia sepatutnya akan meningkatkan lagi tahap pemikiran kita. Sayang, masih ada orang yang tidak mahu berusaha meningkatkan daya pemikirannya... bila dengar dia bercakap tergambar pemikirannya belum matang sepadan usia. Umur sudah menjangkau 30-an tetapi gaya percakapan masih sama dengan budak umur 15 tahun...


Maka, disini saya mengajak diri saya sendiri dan sahabat-sahabat yang lain marilah kita 'sama-sama' memuhasabah diri agar kita menjadi lebih baik pada masa hadapan.


Teringat sebuah lagu nasyid yang pernah jadi lagu tema sebuah kursus yang saya ikuti pada tahun 1996 dahulu semasa di SMKA Falahiah: Umat Islam harus cemerlang , Hari ini mesti lebih baik dari semalam,
Jangan buang masa, Siapa kata kita tidak boleh, Kita punya Allah Maha Kuasa, Kita punya kuasa
tenaga, Doa sebagai senjata,

Umat Islam Zaman Lampau, taat perintah Rasulullah, bersama berusaha, bersatu tuju wawasan 
dunia dan akhirat, 

Akhirnya Islam cemerlang seluruh dunia...

Isnin, 31 Januari 2011

Kuasa PBN Batalkan Kelulusan Pindahmilik


Ada satu kes dimana seorang Tuan Tanah berstatus Melayu Anak Kelantan ingin membuat pindahmilik tanah kepada seorang Bukan Melayu Bukan Anak Kelantan bagi satu lot tanah didalam Kawasan Simpanan Melayu. Tanah tersebut mempunyai Sekatan Kepentingan dibawah Seksyen 120 Kanun Tanah Negara 1965.  Penerima pindahmilik (Pembeli) membuat permohonan untuk memindahmilik dibawah  Seksyen 120 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 104 Enakmen Tanah Kelantan 1938 dan diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri dengan meletak syarat bahawa pindahmilik dibuat dengan cara serahbalik dan berimilik semula. Belum sempat proses tersebut dibuat Pihak Berkuasa Negeri telah membatalkan kelulusan yang diberi. Isunya sama ada Pihak Berkuasa Negeri mempunyai kuasa membuat keputusan berkenaan atau tidak.   

Disini sedikit ulasan yang boleh dijadikan panduan untuk kita sama-sama berbincang isu ini. Sekyen 104 Enakmen Tanah Kelantan 1938 melarang pendaftaran pindahmilik tanah seorang peranakan Kelantan kepada Bukan Peranakan Kelantan kecuali ia diberi kebenaran oleh PBN. Hanya dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri sahaja sesuatu instrumen pindahmilik itu boleh didaftarkan. Pihak Berkuasa Negeri juga berhak mengenakan syarat-syarat yang ia rasakan sesuai semasa memberi kelulusan tersebut.

Oleh yang demikian, PBN dalam kes ini telah mengenakan beberapa syarat antaranya tuan tanah mestilah menyerah balik tanah tersebut kepada kerajaan negeri dengan menggunakan Borang 12A KTN dan manakala Penerima pindahmilik hendaklah memohon milik tanah tersebut dengan menggunakan Borang Jadual 1. Tanah tersebut kemudiannya diberimilik kepada bakal penerima pindahmilik dibawah seksyen 13A Enakmen Rizab Melayu Kelantan 1930 dan Seksyen 76 Kanun Tanah Negara 1965.

Seksyen 78(3) Kanun Tanah Negara 1965 menjelaskan bahawa sesuatu tanah yang diberimilik hendaklah berkuatkuasa apabila pendaftaran dokumen hakmilik daftaran didaftarkan. Meskipun pemberianmiliknya telah diluluskan oleh PBN, selagi dokumen hakmilik daftaran tidak didaftarkan ia tetap menjadi tanah kerajaan hingga masa itu. Ratio Decidendi dalam kes Dr Ti Teow Siew & ors v Pendaftar Geran-Geran Tanah Negeri Selangor  (1982) 1 MLJ 38 telah menjelaskan hal berkenaan.


Selagi tanah itu merupakan tanah kerajaan, Pihak Berkuasa Negeri mempunyai kuasa dibawah Seksyen 41 KTN 1965 untuk memberimilik tanah tersebut atau tidak bahkan PBN berhak untuk menentukan jumlah premium dan juga berhak menentukan sama ada ia akan diberimilik selama-lamanya atau bertempoh pajakan.


Dalam kes yang dihadapi ini, pemberianmilik kepada bakal penerima pindahmilik telah diluluskan (melalui kelulusan pindahmilik secara serahbalik dan berimilik semula) namun ia tetap menjadi tanah kerajaan kerana dokumen daftaran hakmilik daftaran belum lagi didaftarkan bahkan proses serah balik tanah oleh tuan tanah masih belum lagi dibuat sehinggalah kelulusan pindahmilik itu dibatalkan oleh PBN..

Namun mungkin boleh dijadikan rujukan berkenaan perkara ini dalam kes Azam Cemerlang Sdn Bhd v Pentadbir Tanah Sepang & Kerajaan Negeri Selangor yang diputuskan pada Mei 2010, Hakim YA Datuk Nurchaya Arsad telah membenarkan permohonan perintah Certiorari oleh pemohon untuk membatalkan keputusan PBN menarikbalik kelulusan pemberian milik tanah daripada pemohon dengan hujah bahawa walaupun KTN memberi kuasa penuh kepada PBN untuk memberimilik tanah namun PBN perlu melaksanakan kuasa budibicara sebaiknya.Walaubagaimanapun kelulusan pindahmilik tersebut seharusnya tidak diberikan selaras dengan Keputusan MMK  Kelantan yang dipekelilingkan kepada semua pentadbir Tanah melalui Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kelantan Bil  2 Tahun 1988 iaitu pada perenggan 2.4.2 bagi tanah luar Rizab Melayu pindahmilik daripada Orang Melayu kepada Orang Bukan Melayu Bukan Anak Kelantan tidak boleh dipertimbangkan, tetapi dalam satu-satu kes dan atas sebab-sebab tertentu bolehlah diangkat permohonan bagi pertimbangan khusus Mjalis Mesyuarat Kerajaan.

Saya mohon jika ada sebarang perbincangan dalam perkara ini. dipersilakan secara ilmiah.