Rabu, 12 Januari 2011

KANUN TANAH NEGARA 1965 : Undang-Undang Substantif dan Prosidural

Bahagian Pertama
Konsep Pemilikan Tanah Dalam KTN 1965
Intro
Tanah merupakan sesuatu yang sangat signifikan didalam kehidupan manusia. Ia digunakan dalam semua aspek kehidupan termasuklah didalam urusan social, ekonomi, masyarakat, budaya, kegiatan politik dan teknologi. Ia merupakan asset dan juga pelaburan. Ia juga merupakan jaminan dalam peminjaman kewangan. Tanah juga boleh dianggap sebagai hadiah dan simpanan untuk generasi akan datang. Dalam budaya Melayu dan Islam serta sesetengah budaya lain, mereka menggunakan tanah sebagai tempat persemadian. Oleh yang demikian, adalah amat penting bagi kita mendalami dan memahami konsep asas perundangan tanah.
            Secara umumnya, setiap tuan tanah serta orang-orang yang berkepentingan diatas tanah adalah berhak keatas tanah tersebut. Mereka berhak berurusniaga keatas tanah tersebut sama ada melalui perjanjian jual beli, gadaian, memindahmilik kepada orang lain dan urusniaga-urusniaga lain. Sehubungan dengan itu, mereka juga layak dan berhak menggadai, memajak, tenansi dan lain-lain.
            Undang-undang tanah seperti juga undang-undang yang lain melibatkan permasalahan yang timbul daripada keperluan manusia. Ia bukan sahaja melibatkan pendudukan tanah dan kepunyaan, bahkan ia mencangkupi hak dan tanggungjawab tuanpunya serta penghuni tanah tersebut diatas pemilikannya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan